Aktualności

Kolejna wizyta w Wojwodinie

Ilustracja do informacji: Kolejna wizyta w Wojwodinie W tym roku lista regionów partnerskich Województwa Lubuskiego rozszerzyła się o Wojwodinę. Dalszemu rozwojowi międzyregionalnej współpracy służyła m.in. wizyta lubuskiej delegacji w Nowym Sadzie, która miała miejsce w ostatnich dniach. Rozmowom z władzami regionu przewodniczył członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
W programie wyjazdu jednym z głównych punktów było spotkanie z Ivanem Djokovicem wicepremierem Rządu Prowincji Wojwodina. Podczas rozmów członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak omówił propozycję stażu w naszym regionie dla serbskich pracowników samorządowych. Podczas szkoleń miałyby być przekazywane informacje dotyczące wdrażania projektów w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. Nasz region ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych w ramach programów realizowanych w okresie przed przystąpieniem Polski do UE i chętnie dzieli się tym doświadczeniem.
Wizycie w Serbii towarzyszył również udział w uroczystościach z okazji 100-lecia zjednoczenia Wojwodiny z Królestwem Serbii.
PROWINCJA AUTONOMICZNA WOJWODINY
Wojwodina to autonomiczny okręg w północnej Serbii, zamieszkany przez ponad 2 mln mieszkańców i zlokalizowany na skrzyżowaniu dróg między Wschodem i Zachodem. Jest to najważniejszy region przemysłowy oraz rolniczy Serbii, gdzie ok. 3/4 powierzchni zajmują grunty rolne. Od wielu lat Wojwodina współpracuje z dwoma regionami, które są również partnerami Województwa Lubuskiego – Obwodem Homelskim (Białoruś) oraz Prowincją Hainan (Chiny). Do najważniejszych gałęzi przemysłu w okręgu należą: spożywczy, elektromaszynowy (m.in. maszyny rolnicze, środki transportu, kable), chemiczny, włókienniczy, skórzano-obuwniczy i drzewny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów