O Projekcie

Finansowanie projektu

Autor: Łukasz Lewicki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
LIDER PROJEKTU:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
PARTNERZY PROJEKTU:
Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Lubuskiego (95 JST + Urząd Marszałkowski)
FINANSOWANIE:
85% Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
15% Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Partnerzy Projektu
WARTOŚĆ CAŁKOWITA:
25 mln
DOFINANSOWANIE:
21,25mln
WKŁAD WŁASNY PARTNERÓW:
3,75 mln zł
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • 22-11-2012