UM Rzepin

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rzepinianie po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca!!!

Rzepiński Sztab WOŚP zebrał w tym roku 63 115 zł !!!
Tym samym pobity został rekord zbiórek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ostatecznie zebrana kwota jest ciągle uaktualniana - będziemy o niej informować na bieżąco.
Brawo Rzepinianie! Jesteście wielcy !!!
 • 18-01-2017
 

Wóz ratowniczo-gaśniczy dla strażaków ochotników z Kowalowa.

13 wozów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem i jeden lekki pojazd bojowy dostaną lubuskie Ochotnicze Straże Pożarne. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak i Dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Elżbieta Polak podpisały umowę o dofinansowaniu zakupu. Całość projektu to kwota prawie jedenastu milionów złotych.
Głównym celem projektu jest doposażenie jednostek OSP z terenu województwa lubuskiego w samochody ratowniczo-gaśnicze do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych.
Wśród 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jednym z beneficjentów ww. projektu została jednostka OSP z Kowalowa, jako jedyna z powiatu słubickiego.
 • 18-01-2017
 

Udało się! Jesteśmy w strefie ekonomicznej. Rzepin przed ogromną szansą – powstała Podstrefa Rzepin!

Po długich staraniach, pomimo wielu przeszkód prawnych, organizacyjnych i technicznych, powstała PODSTREFA RZEPIN! Należące do niej tereny weszły w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O włączenie w/w terenów do KSSSE nasz Samorząd zabiegał prawie dwa lata. I dzięki wspólnym wysiłkom udało się! Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. do KSSSE dopisane zostały grunty znajdujące się na terenie Gminy Rzepin.
 
Powstanie długo wyczekiwanej PODSTREFY RZEPIN pozwala zaoferować inwestorom, to czego oczekują, czyli zwolnień i ulg podatkowych oraz uregulowanego pod względem prawnym, atrakcyjnego terenu pod inwestycje. Zmiana granic specjalnej strefy ekonomicznej, dostosowująca tereny do potrzeb inwestorów, tworzy odpowiednie warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać wiele nowych miejsc pracy.
 
PODSTREFA RZEPIN łącznie zajmuje powierzchnię 12,8924 ha i zlokalizowana jest w centralnej części Gminy, na terenach w pobliżu wsi Gajec.
 
 
 
Mapa poniżej przedstawia teren Podstrefy Rzepin włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
 
 • 18-01-2017
 

Mamy kolejne fanty na niedzielne licytacje WOŚP

 
 
Sztab organizacyjny 25. Finału WOŚP w Rzepinie pracuje pełną parą. Warto wziąć udział w naszych licytacjach, bo do kupienia przygotowaliśmy mnóstwo fantastycznych gadżetów. W godz. 17.00 - 20.00 zapraszamy chętnych do nabycia kolejnych fantów, które prezentujemy poniżej.
 
 
 
 • 18-01-2017
 

Zarządzenie Nr ROO.0050.2.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących wspieraniu i upowszechnianiu sportu oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Rzepin w tym zakresie w 2017 r.

 • 18-01-2017
 

25. Finał WOŚP w Rzepinie - program

 
 
 • 18-01-2017
 

Cieszymy się z sukcesów Rzepinianki.

Rzepinianka Nina Larek, obecnie słuchaczka III roku PSP im. Czesława Niemena w Poznaniu, otrzymała prestiżowe stypendium artystyczne  na rok szkolny 2016/2017 przyznane przez Komisję Stypendiów Artystycznych Stowarzyszenia Muzycznego Vividus w Poznaniu.  Otrzymało je 10 uzdolnionych  osób, za szczególne osiągnięcia artystyczne.
Koncert połączony z rozdaniem stypendiów artystycznych odbędzie się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznań 12 stycznia 2017 roku.
Ubiegłe lata 2015 i 2016  obfitowały w nagrody w konkursach wokalnych, w których Nina siedmiokrotnie otrzymywała wysokie miejsca, między innymi: I m-ce w VI Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży ,,Muzol” Śmigiel 2015, I m-ce w XXII Festiwalu Piosenki Angielskiej ,,Face the music” - Brzeg 2015, Grand Prix w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej - Międzychód 2016, I m-ce w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki  Europejskiej ,,Nutka Poliglotka” - Warszawa 2016,  Laureatka  XI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki „Hoffer Superhit Festival” -  Działdowo 2016, Finalistka XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki ,,Karolek” - Wrocław2016 ( finał konkursu odbędzie się 1 marca).
Gratulujemy i bardzo cieszymy się z sukcesów Niny. Trzymamy kciuki za kolejne konkursy, występy i festiwale! Życzymy wielu sukcesów zawodowych i osobistych!
 
Tekst: Wioletta Nowak
 • 18-01-2017
 

DECYDUJMY RAZEM – ZAPROPONUJ NAZWĘ ULICY!

W związku z przyjętą 1 kwietnia 2016 roku przez Sejm RP ustawą o dekomunizacji, która zakłada usunięcie wszystkich nazw osób, organizacji, wydarzeń i dat symbolizujących komunizm z przestrzeni publicznej, informujemy, iż zostały rozpoczęte działania mające na celu zmianę 5 nazw ulic w Rzepinie.
W przypadku niewykonania obowiązku ustawowego przez samorządy, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym sam nadaje nazwę. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
 
Po przeanalizowaniu wszystkich nazw ulic oraz zasięgnięciu opinii w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie ustalono, że ulice: Gen. Karola Świerczewskiego, Marcelego Nowotki, Hanki Sawickiej, Walki Młodych i Bohaterów Radzieckich spełniają normy art. 1 ustawy dekomunizacyjnej, a zatem wymagają zmiany.  
Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Rzepinie przygotował wstępną propozycję „nowych” nazw ulic, która przedstawia się następująco:
 
Przed zmianą
Po zmianie
Bohaterów Radzieckich
Bohaterów Westerplatte
Hanki Sawickiej
Walentego Bayera
Gen. Karola Świerczewskiego
św. Jana Pawła II
Marcelego Nowotki
Nadtorowa
Walki Młodych
prof. Mariana Eckerta
 
Uzasadnienie do w/w nazw znajduje się -> tutaj <-
Chcielibyśmy aby wypowiedzieli się Państwo na temat w/w propozycji. W przypadku braku akceptacji prosimy o przesłanie swojego pomysłu nazwy.
Opinie w sprawie propozycji oraz pomysły nowych nazw wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać:
 
  pocztą na adres: Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin
 
Pomysłodawcy nazw powinni:
 • przedstawić swoją propozycję nowej nazwy ulicy wraz z uzasadnieniem,
 • podać imię i nazwisko (albo nazwę wnioskodawcy) oraz adres zamieszkania
Proponowane nazwy:
 • należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni,
 • nie mogą być nazwami trudnymi w codziennym użyciu,
 • nie mogą być ośmieszające, poniżające itp.
Nazwa powinna być zgodna z tradycją i dziejami regionu lub narodu oraz polskimi regułami nazewniczymi lub uwzględniać cechy charakterystycznych dla danej okolicy.
Harmonogram zgłaszania propozycji:
 • od dnia 4 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r.: przyjmowanie propozycji nazw (decyduje data wpływu),
Wyniki sondy oraz dane pomysłodawców najpopularniejszych propozycji, wraz z krótkim uzasadnieniem nazwy zostaną przekazane Radzie Gminy, która podejmie ostateczną decyzję w formie uchwały.
 
 • 18-01-2017
 

Wieczór Wigilijny Seniorów.

W dniu 17 grudnia br. w Restauracji „U Daniela” odbył się Wieczór Wigilijny, którego organizatorem było Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Burmistrz Rzepina Pan Sławomir Dudzis oraz Radna Powiatu Słubickiego Pani Danuta Sawicka. W świąteczny nastrój  wprowadziła nas grupa teatralna „Senioritki”,  wszystkim zebranym prezentując przedstawienie  pt. „Betlejemskie cuda”.  Pan Burmistrz złożył wszystkim Seniorom świąteczne życzenia. Ten wyjątkowy wieczór zakończyliśmy wspólnie śpiewając kolędy.
 
Tekst: Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich
 • 18-01-2017
 

Uczniowie LO, wspólnie ze Świętym Mikołajem, odwiedzili wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

Ponoć Św. Mikołaj odwiedza tylko grzeczne dzieci, dlatego w dniu 05.12.2016 roku punktualnie o godz. 10:00 przybył również do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim. Wygląda na to, że wszystkie dzieci były grzeczne, ponieważ każde, bez wyjątku, otrzymało swoją paczkę. Jak co roku, całe wydarzenie było bardzo miłe i wszyscy z uśmiechem na ustach witali Mikołaja wchodzącego do szkoły. Z inicjatywy wychowawczyni klasy Pani Agaty Staniszewskiej, Mikołaj przybył w towarzystwie uczniów klasy III c o profilu pedagogiczno - psychologicznym ZSO w Rzepinie. Po rozdaniu paczek, uczniowie obu szkół wzięli udział w zabawach integracyjnych oraz wspólnie, przy karaoke, śpiewali kolędy. Wracając do domu, Mikołaj wraz z uczniami odwiedził także chłopca o imieniu Arek, który jest niepełnosprawny i sam nie może wyjść z domu. Dlatego, jak co roku, Mikołaj o nim pamięta, przywożąc mu upragnioną paczkę. 
Dzień był pełen wrażeń, radości i owocnych doświadczeń dla młodzieży z klasy III c LO. Wspaniała inicjatywa! Do zobaczenia za rok!
 
Opiekunowie klasy:
Agata Staniszewska i Magdalena Rycerz.
 
 • 18-01-2017
1 2
 • Logo: Lubuski e-Urząd

 • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

 • Brak dodanych obiektów