Galeria "Złotego Grona"

Ilustracja do informacji: Galeria "Złotego Grona" Wystawy i Sympozja "Złotego Grona" organizowane w Zielonej Górze w latach 1963-1981 zapisały się w historii jako jedna z najważniejszych imprez plastycznych w powojennych dziejach polskiej sztuki.
Odbywały się w cyklu biennalowym, a ich genezy szukać należy w pozytywnym klimacie towarzyszącym zielonogórskiej plastyce, aktywności środowiska artystycznego oraz w poparciu ówczesnych władz politycznych. Pomyślane jako spotkania twórców i teoretyków sztuki Wystawy i Sympozja "Złotego Grona" należały, obok Plenerów Koszalińskich w Osiekach i Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, do najciekawszych inicjatyw polskiej awangardy w latach 60. Za ich pomysłodawcę uważany jest zielonogórski artysta Marian Szpakowski, który sprawował wówczas funkcję prezesa zielonogórskiego oddziału ZPAP.
 
Złotogronowe przeglądy o zasięgu ogólnopolskim i przez pewien czas również międzynarodowym, uznane zostały przez znawców przedmiotu za prestiżowe forum prezentacji sztuki, a trzecią edycję w 1967 roku, z wystawą "Przestrzeń i wyraz" oceniono jako awangardową na gruncie poszukiwań nie tylko w Polsce. Wysoki poziom dyskusji nad problemami najnowszej sztuki zapewniało uczestnictwo czołowych teoretyków, w tym członków AICA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki) - Jana Białostockiego, Heleny Blum, Zdzisława Kępińskiego oraz patronat Państwowego Instytutu Sztuki (ob. Instytut Sztuki PAN) kierowanego przez Juliusza Starzyńskiego. Pośród wielu wybitnych indywidualności polskiej kultury w sympozjach Złotego Grona brali udział m.in. Artur Sandauer, Julian Przyboś, Jerzy Madeyski, Irena Jakimowicz, Stanisław Lorentz i Ryszard Stanisławski.
 
Ważną rolę we współorganizowaniu kolejnych edycji tego przedsięwzięcia artystycznego pełniło Muzeum Ziemi Lubuskiej. Od samego początku użyczało przestrzeni na prezentacje złotogronowe i równocześnie powiększało swoje zbiory, tworząc liczącą się kolekcję, w której przeważają nagrodzone dzieła. Były to w większości zakupy od autorów oraz przekazy z Wydziału Kultury PWRN w Zielonej Górze. Regulaminowy wymóg prezentacji najnowszych prac sprawił, iż możliwe było rejestrowanie na bieżąco zmieniających się trendów w sztuce. 
 
Zgromadzona w Muzeum kolekcja obejmuje ponad 250 prac malarskich i graficznych 130 artystów, stanowiąc przegląd ważniejszych tendencji w powojennej sztuce polskiej. W jej ramach znajdują się prace wielu znaczących artystów, takich jak: Jan Berdyszak, Marian Bogusz, Stanisław Borysowski, Franciszek Burkiewicz, Jan Chwałczyk, Andrzej Dłużniewski, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Zbigniew Dłubak, Stanisław Fijałkowski, Jacek Gaj, Walenty Gabrysiak, Józef Gielniak, Andrzej Gieraga, Stefan Gierowski, Eugeniusz Geppert, Józef Hałas, Władysław Jackiewicz, Jerzy Kałucki, Zbigniew Karpiński, Danuta Kluza, Stefan Krygier, Marian Kruczek, Natalia Lach-Lachowicz, Alfred Lenica, Lucjan Mianowski, Marian Malina, Adam Marczyński, Andrzej Matuszewski, Teresa Miszkin, Henryk Musiałowicz, Wojciech Müller, Barbara Narębska-Dębska, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Jerzy Panek, Henryk Płóciennik, Erna Rosenstein, Jerzy Rosołowicz, Kajetan Sosnowski, Stefan Suberlak, Konrad Srzednicki, Henryk Stażewski, Jan Szancenbach, Jan Tarasin, Zbigniew Tymoszewski, Mieczysław Wejman, Stanisław Wójtowicz.
 
Kolekcja "Złotego Grona" pozwala na zorganizowanie obszernej, stałej ekspozycji obrazującej szeroką panoramę współczesnej plastyki, z uwzględnieniem najistotniejszych nurtów, stylistyk i osobowości. Planowana stała ekspozycja będzie największą prezentacją sztuki polskiej w zachodniej części naszego kraju, pomiędzy Wrocławiem a Szczecinem. Obecnie w ramach cyklicznych odsłon stałej Galerii "Złotego Grona" prezentowane są pojedyncze prace uczestników Wystaw i Sympozjów "Złotego Grona".
 
Źródło: mzl.zgora.pl
 
 
  • 14-03-2013
  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów