Aktualności

Kreta: rekrutacja na misję gospodarczą

Ilustracja do informacji: Kreta: rekrutacja na misję gospodarczą Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach organizuje misję gospodarczą na Kretę połączoną z uczestnictwem w Międzynarodowych Targach, Żywności, Napojów i Wyposażenia Hoteli (Heraklion 19-24.02.2015r.). Misja finansowana ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowana będzie w ramach projektu pt.: „Eksportowy most do Grecji. Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców na Kretę”.
Targi Food & Beverages, Hotels Equipment adresowane są do producentów żywności, napoi, wyrobów cukierniczych, ponadto do producentów mebli i wyposażenia hoteli. W ramach organizowanego wyjazdu lubuskich przedsiębiorców na Kretę i udziału w ww. targach zostaną m.in. przeprowadzone rozmowy B2B przedsiębiorców lubuskich i kreteńskich, spotkania z izbami/zrzeszeniami przedsiębiorców kreteńskich oraz zaprezentowane zostaną gospodarcze walory województwa lubuskiego, w tym uczestniczących w nim firm jako przykłady najlepszych praktyk prowadzenia biznesu. 
 
Kreta może być ważnym partnerem gospodarczym dla dostawców z lubuskiego. Odwiedzana jest przez ponad 4,5 mln turystów rocznie. Na Krecie zlokalizowanych jest 21 % greckich hoteli. Stwarza to możliwość do nawiązania nowych kontaktów biznesowych dla producentów żywności, mebli i wyposażenia hoteli.
 
Udział w misji, będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych z importerami z Krety, którzy nie współpracowali dotychczas z Polską. Sektor rolno – spożywczy, branża meblarska oraz dostawy asortymentu HO.RE.CA. to obszary niszowe, do wejścia na rynek.
 
Wyjazd finansowany jest ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w Misji pokrywane przez Województwo Lubuskie i stanowią pomoc de minimis udzieloną przedsiębiorcy, która udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.).
 
Procedura rekrutacji przedsiębiorców - uczestników misji rozpoczęła się w dniu 21 stycznia o godzinie 13.00 i potrwa do 31 stycznia br. do godz. 12.00.
 
Wszelkie informacje, w tym regulamin rekrutacji oraz formularze do wypełnienia znajdują się na stronie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów