Aktualności

Atrakcyjność województw – raport

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zbadała atrakcyjność inwestycyjną wszystkich województw w kraju, a zebrane wnioski opublikowała w „Raporcie atrakcyjności województw – 2014”. Lubuskie zostało przedstawione jako region z doskonałą lokalizacją, przy granicy polsko – niemieckiej oraz bardzo dobrym dostępem do internetu.
Dokument ten został opracowany przez Szkołę Główną Handlową, pod kierownictwem prof. Hanny Godlewskiej – Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej na zlecenie PAIiIZ. Przygotowując dokument, przyglądano się zarówno „potencjalnej atrakcyjności” regionów, na którą składają się tzw. walory lokalizacyjne gmin tworzących dane województwo, jak i „rzeczywistej atrakcyjności” danego obszaru, mierzonej wartością poniesionych nakładów kapitału. Autorzy zestawienia wykorzystali także technikę „mistery client”, wcielając się w rolę potencjalnego anglojęzycznego inwestora i kontaktują z centrami obsługi inwestorów.
 
Wyniki tegorocznej edycji badania wyraźnie pokazują, że atrakcyjność inwestycyjna województwa idzie w parze z jego rozwojem społeczno – gospodarczym. Co więcej,  liderzy zestawienia praktycznie się nie zmieniają od lat. Najbardziej atrakcyjnymi województwami 2014 roku pod względem przyciągania inwestycji okazały się: Mazowieckie,  Dolnośląskie, Śląskie oraz Pomorskie. Zdaniem dr Patrycjusza Zarębskiego z SGH, widać duże kontrasty w profilu atrakcyjności poszczególnych regionów. Przykładowo, w Mazowieckim, niedoścignioną lokomotywą inwestycyjną regionu jest gmina Warszawa, natomiast w przypadku Śląskiego, praktycznie wszystkie gminy składające się na województwo, cieszą się równie dużym uznaniem wśród inwestorów. Autorzy raportu podkreślali atrakcyjność mniejszych województw, które w rankingu nie znalazły się w pierwszej trójce, ale ze względu na szybki rozwój gospodarczy są bardzo atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Szczególnie wyróżnione zostało województwo Lubuskie ze względu na doskonałą lokalizację przy granicy polsko – niemieckiej oraz bardzo dobry dostęp do internetu. Sektorami wysokich szans są w regionie branże: motoryzacyjna, drzewno-papiernicza, spożywcza, logistyczna oraz przemysł szklarski. Kolejny już raz Zielona Góra otrzymała gwiazdką „Gminy na piątkę”. Autorzy raportu zbadali przygotowanie wszystkich instytucji do obsługi  inwestora zagranicznego oraz znajomość języków obcych poprzez  technikę tzw. „mistery client”.
 
Zdaniem inicjatorki raportu, prof. Hanna Godlewska-Majkowska z SGH, regiony, które nie są liderem atrakcyjności inwestycyjnej, powinny szukać nowych sposobów poniesienia własnej konkurencyjności. „Potrzebna jest ewolucja w podejściu do obsługi inwestora”, tłumaczy prof. Godlewska – Majkowska. Proponuje ona rozwiązanie „Strefy 3.0” – czyli synergię SSE, klastrów oraz eko-parków technologicznych. „Nadchodzi epoka gospodarki proekologicznej”. Tworzenie bezpiecznej lokalizacji dla rozwoju inwestycji z dziedzin wymagających szczególnej opieki, czyli o dużym potencjale ryzyka może stać się atutem gminy, a nawet całego kraju, uważa autorka badania.
Podczas konferencji rozmawiano także o specjalnych Strefach Ekonomicznych, jako kluczowym czynniku kształtującym napływ inwestorów zagranicznych do Polski. „Gdyby w nie było stref, to pozycja inwestycyjna Polski byłaby znacząco niższa”, tłumaczyła współautorka badań Magdalena Typa. Z prezentowanych przez nią danych wynika, że obecnie strefy działają na terenie 368 gmin, w tym w 152 miastach, stanowiąc blisko 15% całego terytorium kraju. Ponad 50% wszystkich inwestycji w strefach ulokowano w województwach Dolnośląskim, Śląskim oraz Łódzkim, a wiodącą branżą działającą w ramach SSE jest motoryzacja. Z tego sektora pochodzi aż ¼ kapitału łącznie zainwestowanego w strefach. Biorąc pod uwagę pochodzenie kapitału 19% środków zainwestowały w strefach firmy pochodzące z Polski. „Polscy przedsiębiorcy są bardzo odważni, ale muszą czuć nasze wsparcie”, mówiła wiceprezes Anna Polak – Kocińska.
 
 (PAIiIZ)
 
http://www.paiz.gov.pl/20141212/mazowieckie_dolnoslaskie_slaskie_pomorskie_liderami_atrakcyjnosci_w

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów