Aktualności

P.P.U.H. Inter-Castor firmą społecznie odpowiedzialną

Ilustracja do informacji: P.P.U.H. Inter-Castor firmą społecznie odpowiedzialną 30 maja 2014 r. mieszcząca się w Połupinie Spółka Inter-Castor podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na wsparcie we wdrożeniu rozwiązań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Corporate Social Responsibility (CSR). Idea CSR opiera się na podejmowaniu rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, które uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe.
Celem projektu pn. „CSR w P.P.U.H. Inter-Castor w obszarze ochrony środowiska naturalnego” jest wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wraz ze zminimalizowaniem negatywnych skutków działalności
przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz wewnętrzne firmy w tym: zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pracy, zwiększenie oszczędności zasobów oraz zwiększenie świadomości i popularności działań z zakresu CSR w obszarze środowiska naturalnego wśród pracowników oraz otoczenia zewnętrznego.
 
Firma wystartowała w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP
w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Pozyskała 100 tys. zł (29 333 CHF) dotacji na realizację swojego projektu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Wartość całego projektu to kwota ponad 140 tys. zł. netto. Projekt przyczyni się do budowania kompleksowej polityki środowiskowej, edukacji ekologicznej pracowników, minimalizowania kosztów oraz podniesienia świadomości poza organizacją na temat strategii, celów i działań firmy z zakresu CSR głównie w obszarze ochrony środowiska.
 
Więcej informacji na stronie www.intercastor.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów