Aktualności

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Autor: K.Zmudzin
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
 
Do głównych zmian należą m. in.:
 • poprawienie funkcjonowania rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa finansowego podróżnych,
 • wprowadzenie obowiązku przekazania podróżnemu szczegółowych informacji na temat imprezy turystycznej przed zawarciem umowy,
 • objęcie regulacjami przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję przedsiębiorców turystycznych, sprzyjającego zarówno turystom, jak i przedsiębiorcom,
 • zdefiniowanie nowej grupy produktów, którymi są powiązane usługi turystyczne
Nowa ustawa obejmuje działalność regulowaną przedsiębiorców turystyczynych.
 
Przedsiębiorca turystyczny - organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agent turystyczny lub dostawca usług turystycznych, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo prowadzący działalność odpłatną;
 
Więcej informacji tutaj
 • 13-07-2018
 

2018 Rokiem Rzeki Odry w Województwie Lubuskim - organizacja spływu kajakowego „Przeżyj z nami przygodę na wodzie !”- Odra 2018

Autor: Katarzyna Żmudzin
2018 Rokiem  Rzeki Odry w Województwie Lubuskim - organizacja spływu kajakowego „Przeżyj z nami przygodę na wodzie !”- Odra 2018 - obejrzyj relację ze spływu tutaj
 • 11-07-2018
 

Prezydent podpisał ustawę o imprezach turystycznych!

Prezydent podpisał ustawę o imprezach turystycznych!

Uwaga przedsiębiorcy z obszaru organizacji turystyki ! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 grudnia 2017 r. podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. czytaj dalej ›
Ustawa ta wdraża do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. Dodatkowo ustawa poprawia funkcjonujące już rozwiązania prawne, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.
Ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
W ramach prac wdrożeniowych nastąpiły zasadnicze zmiany w krajowym porządku prawnym, w tym uchylenie części przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, która przeniosła na grunt prawa polskiego dyrektywę 90/314 EWG. Przepisy dotyczące organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pośredników turystycznych zostały odpowiednio zmodyfikowane i włączone do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmianie uległ także tytuł ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który będzie brzmiał: ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 
 
Artykuł ze strony MSiT
 
czytaj dalej ›
Uwaga!
 
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wejdzie w życie w całości z dniem 1 lipca 2018 r., a jej przepisy będą miały zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych od dnia wejścia w życie ustawy. Aby uniknąć zachwiania na rynku usług turystycznych spowodowanego wejściem w życie ustawy w ramach przedmiotowych przepisów przewidziano, że wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zachowają ważność w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Po tym czasie dotychczasowi organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni staną się z urzędu organizatorami turystyki w rozumieniu nowej ustawy, a ich zabezpieczenia finansowe zostaną utrzymane w mocy do dnia upływu ich ważności. W przypadku zaś przedsiębiorców będących jedynie pośrednikami turystycznymi – wpisy do rejestru zostaną wykreślone, chyba że przedsiębiorcy złożą wniosek o wpis do rejestru jako organizatorzy turystyki i przedłożą stosowne zabezpieczenia finansowe.
Przedsiębiorcy niepodlegający do tej pory wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub podmioty oferujące powiązane usługi turystyczne, będą miały obowiązek niezwłocznego wystąpienia o wpis do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych uchylonych ustawą
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zachowają moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
czytaj dalej ›
 • 11-12-2017
 

Szkolenie w zakresie założenia, prowadzenia, certyfikacji Informacji Turystycznej

Autor: k.zmudzin

Szkolenie w zakresie założenia, prowadzenia, certyfikacji Informacji Turystycznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkoleniu w zakresie założenia, prowadzenia, certyfikacji Informacji Turystycznej , organizowanym przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczna „LOTUR”.
Więcej informacji na  stronie www.lotur.eu
 • 13-10-2017
 

Światowy Dzień Turystyki - Turystyka w województwie lubuskim w 2016 r.

Autor: k.zmudzin

Turystyka w województwie lubuskiem w 2016 r. - infografika

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki. "Turystyka w województwie lubuskim w 2016 r."
 • 12-10-2017
 

Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2012-2015

Autor: k.zmudzin

Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2012-2015

Zachęcamy do zapoznania się z nowym opracowaniem wykonanym na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki "Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2012 - 2015"
 • 09-10-2017
 

Baza gospodarstw agroturystycznych_LODR

Autor: Katarzyna Żmudzin
Dostęp do bazy gospodastw agroturystycznych, prowadzonej przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku - kliknij na  poniższy banner  
 
 
 • 21-06-2017
 

Sukces Lubuskiego na targach Tour Salon w Poznaniu

Ilustracja do informacji: Sukces Lubuskiego na targach Tour Salon w Poznaniu W dniach 15-17 października 2015 r. w Poznaniu odbyły się Targi Turystyczne Tour Salon. To dobra okazja do spotkań branży turystycznej, zwiększenia zainteresowania regionalnymi produktami turystycznymi oraz zapoznania się z trendami promocji państw, miast i regionów. W dniu 15 października 2015 r. stoisko województwa lubuskiego odwiedził wicemarszałek Romuald Gawlik.
czytaj dalej ›
 • 19-10-2015
 

Bezpłatne spacery po Zielonej Górze oraz Sulechowie

Ilustracja do informacji: Bezpłatne spacery po Zielonej Górze oraz Sulechowie Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Przewodnik Lubuski" zaparasza grupy zorganizowane do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych spacerów z przewodnikiem po Zielonej Górze oraz Sulechowie. Ilość terminów ograniczona.
czytaj dalej ›
 • 06-05-2015
 

Piknik nad Odrą 2015 w Szczecinie

Ilustracja do informacji: Piknik nad Odrą 2015 w Szczecinie W dniach 9-10 maja 2015 roku odbędzie się kolejna, XXIV edycja Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Tradycyjnie impreza odbędzie się nad samą Odrą, na Wałach Chrobrego.
czytaj dalej ›
 • 09-04-2015
1 2 3 4 5 6
 • Logo: Lubuski e-Urząd

 • Logo: Biuletyn Informacji Publicznej

Baner: Szlakiem kościołów drewnianych


Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

 • Brak dodanych obiektów