Aktualności

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Autor: K.Zmudzin
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
 
Do głównych zmian należą m. in.:
  • poprawienie funkcjonowania rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa finansowego podróżnych,
  • wprowadzenie obowiązku przekazania podróżnemu szczegółowych informacji na temat imprezy turystycznej przed zawarciem umowy,
  • objęcie regulacjami przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję przedsiębiorców turystycznych, sprzyjającego zarówno turystom, jak i przedsiębiorcom,
  • zdefiniowanie nowej grupy produktów, którymi są powiązane usługi turystyczne
Nowa ustawa obejmuje działalność regulowaną przedsiębiorców turystyczynych.
 
Przedsiębiorca turystyczny - organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agent turystyczny lub dostawca usług turystycznych, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo prowadzący działalność odpłatną;
 
Więcej informacji tutaj

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów