Aktualności z regionu

Projekty inwestycyjne planowane i realizowane przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Projekty miękkie realizowane przez powiat w 2012 roku

„Lubuska Szkoła Równych Szans-III Edycja” - projekt realizowany do dnia 31.12.2012r. w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości edukacyjnych. Łączny koszt realizacji zadania przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki wyniesie 332.540,00 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano 114.147,57 zł. Dnia 24 marca 2011 roku zawarta została umowa partnerska na realizację projektu - programu rozwojowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich. czytaj dalej ›
  • 19-11-2012
  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji Publicznej

Baner: Szlakiem kościołów drewnianych


Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów