Pozytywne emocje

Lubuskie - nowe turystyczne cuda Polski

Autor: tekst: Paweł Kozłowski
Ilustracja do informacji: Lubuskie - nowe turystyczne cuda Polski Park Narodowy "Ujście Warty", Szlak Kościołów Drewnianych Regionu Kozła, ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”, Bulwar Nadwarciański w Gorzowie Wlkp. i Zespół Poaugustiański w Żaganiu - to laureaci plebiscytu "7 nowych cudów Polski" organizowanego przez National Geographic Traveler. Lubuskie atrakcje zostały wyróżnione w głosowaniu internautów w 5., 6. i 7. edycji plebiscytu w latach 2015-2017.

Park Narodowy "Ujście Warty"

Park Narodowy „Ujście Warty” jest wyjątkowo cennym ornitologicznie obszarem o powierzchni ponad 8000 hektarów, na którym znajdują się unikalne pod względem przyrodniczym tereny podmokłe, rozległe łąki i pastwiska. Całość stanowi jedną z najważniejszych w Polsce ostoję ptaków wodnych i błotnych. Na obszarze Parku stwierdzono obecność około 270 gatunków ptaków, z czego 26 należy do rzadkich lub zagrożonych wyginięciem.
Park powstał 1 lipca 2001 roku w pobliżu ujścia Warty do Odry. Na jego krajobraz składają się głównie otwarte siedliska łąkowe, poprzecinane gęstą siecią kanałów i starorzeczy oraz zaroślami wierzbowymi. Przez środek Parku przepływa rzeka Warta, dzieląc go na tzw. Polder Północny oraz część południową – położoną w obrębie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego. 
Walory krajobrazowe Parku sprawiają, że jest on doskonałym miejscem dla turystów. Szczególnie chętnie odwiedzane są nadwarciańskie rozlewiska, które przyciągają ornitologów i miłośników przyrody.