Teraz w Lubuskiem

Most w Milsku – coraz bliżej robót budowlanych

Ilustracja do informacji: Most w Milsku – coraz bliżej robót budowlanych Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego trafił wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej złożony przez MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE. Firma odpowiada za budowę mostu w Milsku. To kolejny krok, który zbliża nas do rozpoczęcia robót budowlanych tej wartej 73 mln zł inwestycji. O postępach w realizacji projektu i harmonogramie prac członek zarządu Alicja Makarska rozmawiała dzisiaj (21.11) z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Most w Milsku jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w regionie. Znacznie skróci on dojazd do Wschowy i Sławy oraz wzmocni komunikacyjną integrację regionu. Na inwestycję składa się budowana drogi wojewódzkiej i ok. 380 m mostu. W sumie prace dotyczą ok. 9 km trasy.Według planów nową przeprawą mamy pojechać w 2021 r.
Zakres inwestycji
- budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km) wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),
- budowa/przebudowa dróg innych kategorii,
- budowa / przebudowa systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,
- budowa dodatkowych jezdni (dróg zbiorczych) wraz z mijankami,
- budowa infrastruktury rowerowej,
- budowa nowego mostu przez rzekę Odrę (dł. ok. 380 m),
- budowa nowego mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok. 23,5 m),
- budowa nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;
- elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,
- elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,
- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej,
- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- nasadzenia drzew i krzewów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów