Teraz w Lubuskiem

Klinika będzie uniwersytecka – znamy plan działań

Ilustracja do informacji: Klinika będzie uniwersytecka – znamy plan działań Jest ścieżka utworzenia bazy własnej dla kierunku lekarskiego, czyli utworzenia uniwersyteckiego szpitala klinicznego. Będzie to fuzja dwóch spółek: marszałkowskiej i uniwersyteckiej. 25 października ustalono plan działań oraz podział zadań pomiędzy: samorząd województwa, Uniwersytet Zielonogórski oraz szpital kliniczny. Gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli m.in. rektor UZ Tadeusz Kuczyński, dyrektor ds. eksploatacyjno – technicznych szpitala Zbigniew Hupało oraz senator Waldemar Sługocki.
Wybrana ścieżka, czyli fuzja dwóch spółek oznacza, że rektor uczelni będzie musiał utworzyć spółkę prowadzącą działalność leczniczą. Następnym krokiem będzie połączenie jej z Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym w Zielonej Górze sp. z o.o.
Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, pierwszy krok należący do samorządu został już zrealizowany. Zarząd województwa, podczas posiedzenia 25 października wyraził zgodę na użyczenie przez Szpital Kliniczny pomieszczeń Ośrodka Nauk Medycznych  Podstawowych ( w tym zakładu patomorfologii) na rzecz spółki, którą w następnym etapie ma utworzyć uczelnia. Obecnie po stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego trwają prace związane z rejestracją tej spółki w KRS. Aby spółka mogła być wpisana do Rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, co jest niezbędne dla dokonania fuzji ze szpitalem, musi spełnić wymogi określone w Ustawie o działalności leczniczej (art.17 ust.1).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów