Czy wiesz, że

w regionie urodził się słynny matematyk Bartolomeo Pitiscus ?

Autor: Jarosław Wnorowski
Ilustracja do informacji: w regionie urodził się słynny matematyk Bartolomeo Pitiscus ? Bartłomiej (Barthélemy, Bartholomeo, Bartholomäus) Pitiscus, żył na przełomie XVI i XVII w. – matematyk, astronom i teolog kalwiński. Jako pierwszy użył terminu Trygonometria. Jego imieniem nazwany jest krater na Księżycu.
Pochodził z niezamożnej śląskiej rodziny. Studiował teologię w Zerbst i Heidelbergu. W 1584 został nauczycielem 10-letniego Fryderyka IV, elektora Palatynatu Reńskiego. Następnie został mianowany nadwornym kapelanem we Wrocławiu i nadwornym kaznodzieją Fryderyka IV. 8 kwietnia 1603 mianowany profesorem matematyki na uniwersytecie w Heidelbergu.
 
W 1595 roku po raz pierwszy użył słowa "trygonometria" w swoim dziele Trigonometria: sive de solutione triangulorum Tractatus brevis et perspicuus (1595, Heidelberg). Pitiscusowi przypisuje się także wynalezienie przecinka w zapisie ułamków dziesiętnych. Wykłady trygonometrii według Pitiscusa prowadzono na Akademii Krakowskiej.
 
Źródło: wikipedia

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów