Aktualności

Szkolenie dla przedsiębiorców- Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Szkolenie - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału  w szkoleniu dla przedsiębiorców w dniu 15 marca 2018 r.  we Wrocławiu.  Szkolenie  dot. nowej Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 
Ministerstwo Spotu i Turystki zaprasza na spotkanie na temat nowych regulacji w związku z przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych (Dz. U.  poz. 2361), która wejdzie w życie  z dniem 1 lipca 2018 r.
Spotkanie z przedsiębiorcami odbędzie się w salach konferencyjnych Urzędów Wojewódzkich, zgodnie z podanym poniżej harmonogramem, w godz. 10:00-15:30.
Departament Turystyki MSiT zapewnia prelegentów/ prezentację oraz materiały informacyjne
dot. ustawy.
Liczna miejsc jest ograniczona ( 100 os.), decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szkolenie dla lubuskich przedsiębiorców odbędzie się  we  Wrocławiu, 15.03.2018 r.  
 
https://szkolenie-wroclaw.konfeo.com/pl/groups  - dolnośląskie, opolskie, lubuskie
 
 
Pozostałe lokalizacje, dla poszczególnych województw:
https://szkolenie-kielce.konfeo.com/pl/groups -  świętokrzyskie, śląskie, małopolskie- 01.03.2018
https://szkolenie-bydgoszcz.konfeo.com/pl/groups -  kujawsko-pomorskie,  zachodnio-pomorskie, pomorskie - 08.03.2018 r.
https://szkolenie-poznan.konfeo.com/pl/groups -  wielkopolskie,  łódzkie – 23.03.2018 r.
https://szkolenie-lublin.konfeo.com/pl/groups -  lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 28.03.2018 r. 
https://szkolenie-warszawa.konfeo.com/pl/groups - mazowieckie, warmińsko-mazurskie - 09.04.2018 r.
czytaj dalej ›
 • 16-02-2018
 

Droga św. Jakuba - odcinek Wschowski

Autor: k.zmudzin

Stowarzyszenie Czas A.R.T. zaprasza na wyprawę Drogą św. Jakuba

Przez teren województwa lubuskiego przebiega wschowski odcinek Drogi św. Jakuba. Ten malowniczy fragment jest ostatnim etapem Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba prowadzącej z Mogilna przez Gniezno, Poznań, Leszno do Głogowa.
Wędrówka wschowskim odcinkiem Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba wiedzie pośród wyjątkowego krajobrazu pogranicza wielkopolsko – śląskiego. Ścieżki i drogi prowadzą po terenie Wysoczyzny Leszczyńskiej. Tędy przebiega prastara droga łącząca południe z północą, Czechy, Łużyce, Śląsk z Wielkopolską. Wędrował nią św. Wojciech, cesarz Otton III, podążali nią królowie, rycerze, handlarze, kupcy, studenci i duchowni. Zachowane ślady przeszłości świadczą o dawnym świecie wędrowców, którzy przekraczając granice wielu krajów poszukiwali wolności religijnej, umacniali swą wiarę, odbywali pokutę.
 Na teren powiatu wschowskiego wchodzimy w przysiółku Wincentowo, gdzie trafiamy na uroczą prywatną kapliczkę z końca XIX w. W Osowej Sieni przechodzimy obok kościoła p.w. św. Fabiana i św. Sebastiana z XIV w. oraz trzy zespoły dworskie związane pierwotnie z folwarkami: pałac z 1878 r. przebudowany w XX w. w stylu eklektycznym, dwór z pocz. XIX w., klasycystyczny dwór z ok. 1815 r. W Osowej Sieni można zarezerwować nocleg w hotelu butikowym „Pałac Osowa Sień” i poznać historię niemieckiej pisarki Leonie Ossowski, która urodziła się tutaj przed wojną. Pokoje noszą nazwy od tytułów powieści jej autorstwa.
Będąc we Wschowie koniecznie należy zajrzeć do Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, najstarszego cmentarza luterańskiego w Polsce z 1609 r. Lapidarium, to przepiękne miejsce pełne wyjątkowych roślin, ptaków i owadów. Można się tutaj „zanurzyć” w historii podziwiając zespół płyt nagrobnych z bogatą symboliką z XVII i XVIII w. i to w wyjątkowej scenerii. Warte uwagi są także kościoły; p.w. św. Stanisław a Biskupa Męczennika i Wniebowzięcia NMP (wieża z 1580 r. – na wieży tajemniczy ślad muszli wyrzeźbionej w cegle) oraz kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP z 1644 r. i klasztor O.O. Franciszkanów z wizerunkiem św. Jakuba z fresku w grupie apostołów na sklepieniu nawy głównej. Wart uwagi jest dawny kościół luterański Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) z 1604 r.
We Wschowie na wędrowców czekają miejsca noclegowe w klasztorze o.o. Franciszkanów oraz po wcześniejszej rezerwacji w całorocznym schronisku młodzieżowym / internacie przy Placu Kosynierów 1, gdzie pielgrzymi na podstawie paszportu uzyskują specjalne zniżki. Wszelką pomocą dla pielgrzymów służą opiekunowie szlaku we Wschowie, z którymi można się kontaktować mailem pod adresem e-mail.
Wędrując wschowskimi ulicami należy koniecznie odwiedzić Muzeum Ziemi Wschowskiej, miejsce przyjazne pielgrzymom. Tu można nabyć informator i folder o wschowskim odcinku Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba, zobaczyć ciekawe wystawy.  Za Wschową szlak biegnie przez Przyczynę Górną, gdzie godny uwagi jest kościółek p.w. św. Jerzego. Najcenniejsza jest pochodząca prawdopodobnie z II połowy XIV wieku gotycka polichromia zachowana częściowo w prezbiterium i w nawie. Za Przyczyną Górną szlak skręca w pola i biegnie do Konradowa, gdzie znajduje się kościół p.w. św. Jakuba oraz krzyże pokutne z XIV i XV w.
Odcinek wschowski kończy się w Zamysłowie. Zmierzając do tej wioski już z daleka widać górującą nad horyzontem wyjątkową bryłę kościoła p.w. św. Marii Magdaleny z 1752 r. Podniszczony już pałac w Zamysłowie był siedzibą Klarysek z Głogowa. Za Zamysłowem szlak biegnie w kierunku lasu i dalej przez Wilków, Klucze i wzdłuż wałów Odry do Głogowa - do Kolegiaty. Warto dodać, że wschowskie Stowarzyszenie Czas A.R.T. oraz opiekunowie szlaku wspólnie działają w celu dobrego oznakowania tego szlaku w województwie lubuskim. To ze środków pozyskanych przez Czas A.R.T. w każdej wiosce (nawet w maleńkim Wincentowie) można znaleźć tablicę informacyjną z wiadomościami o każdej z nich oraz o osobliwościach mijanych miejscowości. Materiały informacyjne ( folder, mapa, informator) można nabyć pisząc na adres e-mail
Aby zwiedzić historyczną ziemię wschowską warto zaplanować czas na cały weekend i rozpocząć swą wędrówkę od Leszna (z noclegiem we Wschowie), a w Głogowie kończąc. Bardziej wytrwali mogą wybrać opcje trzydniową i dotrzeć do oddalonego o 12 km od Głogowa słynnego Sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie.
Zapraszamy do wędrówki.
Czas A.R.T.
 • 12-02-2018
 

Pałace i parki Środkowego Nadodrza

Autor: k.zmudzin

Pałace i parki Środkowego Nadodrza

Projekt p.n."Pałace i parki Środkowego Nadodrza" jest realizowany od roku 2015 i stanowi kluczowy projekt Fundacji Pałac Bojadła. Jego pierwszy etap został zrealizowany dzięki dotacji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego oraz dofinansowaniu ze strony  Zarządu Województwa Lubuskiego. Województwo Lubuskie wsparło dwie kolejne edycje programu.
Głównym założeniem projektu jest stworzenie w regionie lubuskim szlaku turystycznego, opartego na zespołach zabytkowych, na wzór podobnie definiowanych w Europie Zachodniej tj. m.in. szlaku pałacowo-parkowego w Środkowej Nadrenii oraz w dolinie Loary, czy polskiej Dolinie Pałaców i Ogrodów. W tym celu Fundacja koordynuje prace związane z kompleksowym opracowaniem i cyfrowym udostępnieniem obiektów zabytkowych architektury rezydencjonalnej w obszarze Środkowego Nadodrza. Dotąd opracowano renesansowy zamek w Siedlisku, wczesnobarokowy pałac w Zaborze, późnobarokowe pałace w Bojadłach i Kargowej, pałace historyzujące w Wojnowie, Trzebiechowie i Klenicy oraz renesansowy zamek w Sulechowie, jak również średniowieczny zamek w Krośnie Odrzańskim, ponadto pałac w Żaganiu, w Iłowej, w Brodach, Żarach, Parku Mużakowskim, Sławie. Efekty realizacji pierwszego etapu projektu można poznać wchodząc na stronę
 
 • 12-02-2018
 

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Autor: k.zmudzin

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych - wsparcie turystyki regionalnej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze  turystyki regionalnej.
Termin składania ofert upływa 1 marca 2018 r.
 
Więcej informacji  m.in.  o  obszarach wsparacia znajdziesz  tutaj  oraz  na BIP
 • 12-02-2018
 

Prezydent podpisał ustawę o imprezach turystycznych!

Prezydent podpisał ustawę o imprezach turystycznych!

Uwaga przedsiębiorcy z obszaru organizacji turystyki ! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 grudnia 2017 r. podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. czytaj dalej ›
Ustawa ta wdraża do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. Dodatkowo ustawa poprawia funkcjonujące już rozwiązania prawne, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.
Ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
W ramach prac wdrożeniowych nastąpiły zasadnicze zmiany w krajowym porządku prawnym, w tym uchylenie części przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, która przeniosła na grunt prawa polskiego dyrektywę 90/314 EWG. Przepisy dotyczące organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pośredników turystycznych zostały odpowiednio zmodyfikowane i włączone do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmianie uległ także tytuł ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który będzie brzmiał: ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 
 
Artykuł ze strony MSiT
 
czytaj dalej ›
Uwaga!
 
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wejdzie w życie w całości z dniem 1 lipca 2018 r., a jej przepisy będą miały zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych od dnia wejścia w życie ustawy. Aby uniknąć zachwiania na rynku usług turystycznych spowodowanego wejściem w życie ustawy w ramach przedmiotowych przepisów przewidziano, że wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zachowają ważność w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Po tym czasie dotychczasowi organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni staną się z urzędu organizatorami turystyki w rozumieniu nowej ustawy, a ich zabezpieczenia finansowe zostaną utrzymane w mocy do dnia upływu ich ważności. W przypadku zaś przedsiębiorców będących jedynie pośrednikami turystycznymi – wpisy do rejestru zostaną wykreślone, chyba że przedsiębiorcy złożą wniosek o wpis do rejestru jako organizatorzy turystyki i przedłożą stosowne zabezpieczenia finansowe.
Przedsiębiorcy niepodlegający do tej pory wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub podmioty oferujące powiązane usługi turystyczne, będą miały obowiązek niezwłocznego wystąpienia o wpis do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych uchylonych ustawą
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zachowają moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
czytaj dalej ›
 • 11-12-2017
 

Szkolenie w zakresie założenia, prowadzenia, certyfikacji Informacji Turystycznej

Autor: k.zmudzin

Szkolenie w zakresie założenia, prowadzenia, certyfikacji Informacji Turystycznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkoleniu w zakresie założenia, prowadzenia, certyfikacji Informacji Turystycznej , organizowanym przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczna „LOTUR”.
Więcej informacji na  stronie www.lotur.eu
 • 13-10-2017
 

Światowy Dzień Turystyki - Turystyka w województwie lubuskim w 2016 r.

Autor: k.zmudzin

Turystyka w województwie lubuskiem w 2016 r. - infografika

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki. "Turystyka w województwie lubuskim w 2016 r."
 • 12-10-2017
 

Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2012-2015

Autor: k.zmudzin

Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2012-2015

Zachęcamy do zapoznania się z nowym opracowaniem wykonanym na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki "Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2012 - 2015"
 • 09-10-2017
 

Poradnik "Polak za granicą"

Autor: Katarzyna Żmudzin

Polak za granicą - poradnik

Zapraszamy do sięgnięcia po informacje z poradnika, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
 • 21-06-2017
 

Baza gospodarstw agroturystycznych_LODR

Autor: Katarzyna Żmudzin
Dostęp do bazy gospodastw agroturystycznych, prowadzonej przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku - kliknij na  poniższy banner  
 
 
 • 21-06-2017
1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Logo: Lubuski e-Urząd

 • Logo: Biuletyn Informacji Publicznej

Baner: Szlakiem kościołów drewnianych


Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

 • Brak dodanych obiektów