Aktualności z regionu

W Technikum Leśnym w Starościnie ruszyła rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży (SDiM) to projekt edukacyjny realizowany przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi instytucjami takimi jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Jego celem już od ponad 20 lat jest ukazywanie, na czym polega odpowiedzialność obywatelska przez aktywizowanie młodych ludzi na rzecz społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej.
Co roku uczestnicy projektu muszą wykonać zadania, które bezpośrednio wynikają z tematu sesji SDiM, który w tym roku brzmi: Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.  Relacje ze zrealizowanych projektów są oceniane i stanowią podstawę do rekrutacji posłów. Celem tegorocznego projektu jest m.in. nagłośnienie wśród społeczności lokalnej konieczność zmiany nazw ulic nadanych w czasach funkcjonowania komunizmu oraz poszerzenie wiedzy na temat lokalnych bohaterów.
W rekrutacji do XXIII sesji SDiM biorą udział uczniowie klas II Technikum Leśnego im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie Karolina Staszak oraz Amadeusz Bednarczyk. Uczniowie, pod okiem opiekuna historyka i regionalisty Pana Damiana Utrackiego, od dłuższego czasu zgłębiają tematykę sesji, analizują materiały źródłowe oraz opracowują prezentację podsumowującą działania projektu, będącą jednocześnie sprawozdaniem z realizowanych po kolei zaplanowanych szczegółowych etapów.
Do tej pory uczniowie, poza nakreśleniem harmonogramu prac i analizą źródeł (w tym zwłaszcza ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), przeprowadzili liczne rozmowy i spotkania, m.in. z przedstawicielami Rady Miejskiej (władzy ustawodawczej odpowiedzialnej za przyjęcie uchwały zmieniającej nazwy ulic) w osobach Przewodniczącego, jego Zastępcy i Przewodniczącej Komisji sfery społecznej, przedstawicielami Nadleśnictwa, lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Niewątpliwie istotnym elementem były bezpośrednie konsultacje społeczne z mieszkańcami Rzepina oraz ankiety, jakie zostały przeprowadzone pośród lokalnej społeczności, dotyczące omawianej tematyki. Uczniowie przeanalizowali nazwy ulic objęte zmianami oraz propozycje nowych nazw. Dodatkowo uczniowie wybrali lokalnego bohatera, uczestnika walk pod Westerplatte dowodzącego obroną placówki „Łazienki” kpr. Henryka Chrula, który nota bene po przybyciu po wojnie na tzw. „Ziemie Odzyskane” zamieszkiwał przez długie lata w Rzepinie przy ulicy Bohaterów Radzieckich. Przedstawienie tej postaci w szerokim zakresie oraz przeprowadzenie związanej z nią historycznej gry dla współuczniów miało miejsce podczas prezentacji dla społeczności lokalnej, szkolnej i zaproszonych gości, która odbyła się w piątek 7 kwietnia w auli szkolnej TL w Starościnie.
Wyniki rekrutacji do XXII Sejmu Dzieci i Młodzieży zostaną ogłoszone 28 kwietnia. Komisja wybierze 230 zespołów dwuosobowych z całej Polski. Posiedzenie zaplanowano 1 czerwca oczywiście w sejmowym gmachu przy ul. Wiejskiej w Warszawie.
 • 11-04-2017
 

Wystawa prac wielkanocnych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie.

30 marca br. w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie odbyła się wystawa prac wielkanocnych, wykonanych przez podopiecznych ośrodka. Ten dzień zaskoczył nas wszystkich. Wspaniali goście -w tym rodzice podopiecznych, na których zawsze możemy liczyć oraz wiele ważnych osobistości, których nie jesteśmy tu w stanie z imienia wymienić, społeczność lokalna, a także uczniowie pobliskich szkół - dziękujemy za Waszą obecność!
Ponadto niezwykle ciepłe opinie i niepowtarzalna atmosfera, pełna nieudawanej życzliwości i poczucia, że każdy z nas jest wyjątkowy, a razem tworzymy nasze wspólne szczęście. Jesteśmy zauroczeni oraz zmotywowani do dalszej pracy!
Nasze serca należą do Was!
D Z I Ę K U J E M Y
 
Autor:  
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie
 
 • 11-04-2017
 

Spotkanie edukacyjne diabetyków poświęcone powikłaniom cukrzycy.

Zarząd Koła Diabetyków w Rzepinie zorganizował swoim członkom w dniu 8 kwietnia 2017r. spotkanie z okulistą Danutą Kunt i chirurgiem Andrzejem Kunt.
Spotkanie to miało charakter edukacyjny, odbyło się w ramach „Obchodów 10-lecia Koła Diabetyków w Rzepinie”.
Wszyscy cierpiący na cukrzycę zmagamy się z zagrożeniem ze strony powikłań cukrzycowych. Bardzo ważnym elementem przeciwdziałania powikłaniom cukrzycy jest wiedza na ich temat, jak i wiedza o samej cukrzycy.
Okulista skoncentrowała się na omówieniu powikłań cukrzycowych dotyczących narządu wzroku. Podstawowym warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań cukrzycowych, jak również złagodzenia skutków, jeśli powikłania już wystąpią, jest utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Powikłania cukrzycy są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Cykliczne wizyty u okulisty, osób chorych na cukrzycę, są koniecznością. Zmiany w oku, które mogą zachodzić, są zwykle nieodwracalne.
Chirurg Andrzej Kunt skupił się na innym poważnym powikłaniu cukrzycy, jakim jest stopa cukrzycowa. Profilaktyka i odpowiednie leczenie może uchronić przed amputacją.
Kluczowym elementem profilaktyki i leczenia tego schorzenia jest szczególna dbałość o zdrowie i dobrą kondycję stóp oraz dbałość o obniżenie poziomu cukru we krwi.
Zarząd Koła podziękował lekarzom za ich wykłady, licząc na dalszą owocną współpracę z nimi.
 
Autor:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Terenowe w Rzepinie.
 
 • 11-04-2017
 

Osiągnięcia naszych gimnazjalistów.

W bieżącym roku szkolnym rzepińscy gimnazjaliści odnieśli szereg sukcesów w konkursach wiedzy.
Miłosz Ziółkowski, uczeń klasy drugiej,  może poszczycić się zdobyciem tytułu finalisty Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. W olimpiadzie uczestniczyło ponad tysiąc uczniów z całej Polski, z tego 68, po przejściu etapu okręgowego, zostało zakwalifikowanych do eliminacji centralnych. Etap ten odbył się 4 marca na Uniwersytecie Warszawskim, a w  uroczystości wręczania nagród i dyplomów  uczestniczył m.in.: wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Miłosz jest również finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego oraz finalistą konkursu przedmiotowego z historii i geografii.
Uczennica klasy drugiej Kamila Markiewicz w dniu 6 kwietnia uczestniczyła w uroczystości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, gdzie z rąk Lubuskiej Kurator Oświaty Ewy Rawy odbierała dyplom laureata konkursu przedmiotowego z biologii.
Osiągnięcia Miłosza i Kamili dają im w roku następnym przywilej zwolnienia z przystąpienia do jednej z części egzaminu gimnazjalnego.
Tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z języka polskiego uzyskał uczeń klasy trzeciej Kacper Misztak, a w Lubuskiej Gimnazjalnej Platformie Wiedzy, w konkursie „Czytam i rozumiem”, laureatem został Lesław Józefowicz.
Warto podkreślić, że wszyscy laureaci, to uczniowie, którzy nie tylko systematyczne pracują i pogłębiają swoją wiedzę, ale także chętnie angażują się w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na terenie szkoły.
 
 • 11-04-2017
 

SUKCES DRUŻYNY RZEPIŃSKIEGO LO W REJONOWEJ LICEALIADZIE W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW!

6 kwietnia w hali ZSO odbył się turniej piłki koszykowej chłopców w ramach Mistrzostw Rejonu. Do rywalizacji przystąpiły zespoły, które awansowały z turniejów powiatowych. Turniej zakończył się sukcesem drużyny rzepińskiego LO.  
 
Poniżej prezentujemy wyniki spotkań oraz tabelę końcową:
 
LO Rzepin – ZSL i Z Sulęcin          63 : 21
LO Świebodzin – LO Skwierzyna   52 : 33         
LO Rzepin – LO Świebodzin           60 : 33
LO Skwierzyna – ZSL i Z Sulęcin    48: 42  
LO Skwierzyna – LO Świebodzin    41 : 38             
   
Tabela końcowa:
 1. LO Rzepin
 2. LO Skwierzyna      
 3. LO Świebodzin
 4. ZSLiZ Sulęcin       
Do półfinałów wojewódzkich awansowały dwa pierwsze zespoły.
 
Skład zespołu LO Rzepin:
Mateusz Kowalik, Łukasz Płaza, Jakub Łagowski, Wiktor Owadiuk, Bogdan Jurkiewicz, Wojciech Sidorkiewicz, Wojciech Czak, Amadeusz Biały, Sebastian Jakubczak, Kacper Grabowski, Michał Downar – Zapolski, Patryk Zahariev, Hubert Pilsak.
 
Trener Krzysztof Didyk.
 
 • 11-04-2017
 

Międzynarodowy projekt z udziałem młodzieży z ZSO w Rzepinie.

 
Mija już półmetek realizacji szwajcarskiego międzynarodowego projektu BILDER EINER AUSSTELLUNG, w którym uczestniczy młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie. Praca odbywa się w trzech zespołach:
 
1) kostiumów - projektowanie i wykonanie,
 2) video -warsztaty filmowanie I fotografia,
3) tanecznym - próby z choreografem z Berlina do muzyki ,,Obrazki z wystawy" Modesta Musorgskiego.
 
Dwie pierwsze grupy praktycznie zrealizowały swoje zadania, natomiast trzecia - taneczna pilnie ćwiczy i doskonali choreografię pod okiem zawodowych tancerzy z Niemiec. Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu uczniowie robią wyraźne postępy. Wymaga to od nich olbrzymiego wysiłku, ponieważ ćwiczą w każdy czwartek w hali sportowo - widowiskowej ZSO, a także uczestniczą w próbach we Frankfurcie n/O, gdzie na scenie Kleist Forum wspólnie łączą układy w jedną sceniczną całość. Uwieńczeniem wysiłku będą występy finałowe w dniach 6 i 7 maja 2017 r. w Kleist Forum we Frankfurcie n /O , na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Młodzież wystąpi w zaprojektowanych przez siebie kostiumach oraz przygotowanej przez sekcję video scenografii. Przedstawieniom finałowym towarzyszyć będzie BRANDEBURGISCHES STAATSORCHESTER / FRANKFURT.
W całym przedsięwzięciu bierze udział ponad trzystu uczniów z Polski i Niemiec.
 
Autor: Elżbieta Kołosza
 
 
 • 11-04-2017
 

Dzisiaj Święto Leśników.

 
 
 • 11-04-2017
 

Uwaga! Czasowa zmiana organizacji ruchu.

Ze względu na konieczność wykonania robot na przejeździe kolejowo-drogowym w km 4.604 zachodzi potrzeba wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – całkowite zamknięcie ul. Słubickiej w obrębie przejazdu kolejowego na czas robot.
 
Zatwierdzona organizacja ruchu obowiązywać będzie w czasie prowadzenia robót, w okresie od 10 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r.
 
Zaprojektowano objazdy z podziałem na dopuszczalną masę całkowitą pojazdów (DMC):
 • dla pojazdów o DMC poniżej 7t. (objazd I) trasa o długości 1,8 km
 • dla pojazdów o DMC powyżej 7t. (objazd II) trasa o długości 14,5 km
 
Trasa objazdu  I: ul. Słubicka → ul. Nowotki → ul. Mickiewicza (DW 139) →ul. Słubicka i odwrotnie.
Trasa objazdu II: Nowe Biskupice → Sułow → Kowalow → Drzeńsko → Rzepin (DW 137 i DW 139) i odwrotnie.
 
 
 
Do pobrania:
 • 11-04-2017
 

Ruszyły przygotowania do I Biegowej Pielgrzymki na Jasną Górę

Zaczynamy kwiecień. Wiosna daje o sobie znać. Przyroda budzi się do życia, słońce coraz mocniej świeci, dni coraz dłuższe. Nieubłaganie zbliżają się święta wielkanocne, a następnie wakacje; coraz bliżej też pielgrzymki na Jasną Górę, a tych w naszej parafii aż trzy. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się pierwsza z nich i pierwsza w historii naszej parafii w ogóle – pielgrzymka biegowa.
1 kwietnia odbyło się spotkanie organizacyjne, w czasie którego rozmawialiśmy o przebiegu tego wydarzenia, naszych planach, programie dnia, poznawaliśmy siebie, trasę naszej pielgrzymki i inne sprawy związane z organizacją. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnym, 7 kilometrowym treningiem. Teraz tylko czekać na 27 kwietnia i naszą podróż do Mamy, gdzie planujemy dobiec po trzech dniach, wieczorem 29.
 
 • 11-04-2017
 

Wielkie podróże do dalekiej Afryki.

 
30 marca gościem Akademii Trzeciego Wieku w Rzepinie była Pani Dorota Łajło. Spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury, a Pani Dorota w barwny sposób opowiedziała o swoich podróżach do Afryki. Wszystko udokumentowane było pokazem zdjęć, które mogliśmy obejrzeć na dużym ekranie. Pani Dorota obiecała, że zagości jeszcze w naszej akademii. Dziękujemy za spotkanie.
 
Andrzej Pych
Akademia Trzeciego Wieku
 
 • 11-04-2017
1 2 3 4 5 6 ... 31
 • Logo: Lubuski e-Urząd

 • Logo: Biuletyn Informacji Publicznej

Baner: Szlakiem kościołów drewnianych


Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

 • Brak dodanych obiektów